Regulamin eRejestracji

Regulamin korzystania z formularza eRejestracji

Postanowienia ogólne:

1. Formularz eRejestracji umożliwia Pacjentowi wstępną rezerwację na świadczenia medyczne, realizowane przez NZOZ Eskulap w Bydgoszczy.

2. Celem działania formularza eRejestracji jest ułatwienie Pacjentom dostępu do świadczeń medycznych realizowanych w szpitalu i poradni.

3. Właścicielem formularza eRejestracji i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest NZOZ Eskulap Ewa Molska Stanisław Molski Spółka Jawna w Bydgoszczy, ul. Ostroroga 45a, 85-330 Bydgoszcz.

4. Wysłanie formularza eRejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

5. Osoba korzystająca z formularza e-Rejestracji zgadza się na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) przez NZOZ Eskulap Ewa Molska Stanisław Molski Spółka Jawna w Bydgoszczy, ul. Ostroroga 45a, 85-330 Bydgoszcz w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych usług i produktów własnych.

6. Osobom udostępniającym dane w formularzu eRejestracji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

7. Rejestracja się na wybraną usługę medyczną jest możliwa, jeśli pacjent wypełni wszystkie pola formularza eRejestracji, oznaczone gwiazdką.

zamknij

Dostęp do formularza eRejestracji:

1. Z formularza eRejestracji mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.

2. Dostęp do formularza eRejestracji jest możliwy poprzez stronę internetową Szpitala Eskulap i znajduje się pod tym linkiem:

zamknij

Ograniczenia i blokada dostępu do formularza eRejestracji:

1. Jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch wizytach, zarezerwowanych za pomocą formularza eRejestracji, a wcześniej ich nie odwołał, dostęp do formularza eRejestracji jest automatycznie blokowany.

2. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres , nie później niż 5 godzin przed zaplanowaną konsultacją.

3. O odblokowaniu dostępu do formularza eRejestracji decyduje koordynator Szpitala Eskulap.

zamknij

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji:

1. Rejestracja Szpitala Eskulap w ciągu 24 godzin (dot. dni roboczych), potwierdzi termin świadczenia medycznego do wskazanego specjalisty, w wybranym terminie.

zamknij

Reklamacje i uwagi:

1. Reklamację dotyczącą formularza eRejestracji należy zgłaszać do koordynatora Szpitala Eskulap.

2. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu eRejestracji prosimy przesyłać na adres e-mail: 

zamknij