Ocal Nogę – Biała Sobota w Szpitalu Eskulap

W Polsce co godzinę ktoś traci nogę. Corocznie w Polsce wykonuje się aż 9 000. dużych amputacji. To zdecydowanie za dużo! Szpital Eskulap włącza się do ogólnopolskiej akcji Ocal Nogę organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej i organizuje „Białą Sobotę”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w dniu 14 grudnia 2013 r. (sobota) – organizuje „Białą Sobotę” w Poradniach Naczyniowych oraz Oddziałach Chirurgii Naczyniowej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ocal Nogę – Dzień bezpłatnych konsultacji dla pacjentów z problemami naczyniowymi. Inicjatorem Akcji jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (PTChN).

Biała Sobota w Poradniach Naczyniowych jest odpowiedzią na rosnący lawino problem dostępności Pacjentów do specjalistycznej opieki z zakresu chorób naczyń i niskiej świadomości społeczeństwa na temat niedokrwienia kończyn dolnych i jego konsekwencji.

W Polsce co godzinę ktoś traci nogę.

Corocznie w Polsce wykonuje się aż 9 000. dużych amputacji. To zdecydowanie za dużo! Czas to zmienić kładąc akcent na lepszą diagnostykę, edukację pacjentów, ich rodzin, jak również środowisko lekarskie, dając Pacjentom możliwość konsultacji u specjalisty chirurga naczyniowego, gdy nie jest jeszcze za późno. Jednocześnie tą Akcją chcemy zwrócić uwagę NFZ na dramatyczna sytuacji chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn. Nie walczymy o pieniądze dla siebie, a dla naszych chorych, których zdecydowanie za często dotyka nieszczęście amputacji kończyn.

 

  

14 grudnia 2013 – „Biała Sobota” 

Tego dnia Szpital Eskulap – Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń włącza się do społecznej akcji w ramach której pacjenci z objawami niedokrwienia kończyn dolnych będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji chirurgów naczyniowych.
Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie
52 3602355 i 52 3265800
oraz poprzez stronę www.szpitaleskulap.pl/ocalnoge

 

Wydrukuj i zawieś w widocznym miejscu: PLAKAT informujący o akcji

 

 

PATRONAT